Sarežģītais darbs

Posted by on Feb 16, 2015 in Dažādi | 0 comments

Daudziem cilvēkiem ir pilnīgā pārliecība par to, ka mēs tikai atsevišķos gadījumos saskaramies ar kaut kādu uzņēmumu tēlu un zīmoliem, atsevišķu produktu tēlu un vēl citām līdzīgām lietām. Tomēr patiesība ir tāda, ka ikviens no mums ar šīm lietām saskarās ik katru dienu, turklāt šīs saskarsmes rezultātā uz ikvienu no mums tiek atstāts patiešām liels iespaids. Tādā veidā arī mūsos tiek radītas simpātijas pret atsevišķām lietām, kurām vēlāk sniedzam priekšroku, kad runa iet par izvēles izdarīšanu. Vai arī gluži pretēji, ātri vien mūsos var tikt radīts negatīvs priekšstats, kuru vēlāk ir patiešām grūti mainīt. Un tā jau ir pirmā lieta, kas liek saprast šo jautājumu lielo nozīmi mūsdienu pasaulē.

Šī ir viena no lietām, ko mūsdienās vajadzētu saprast arvien lielākam cilvēku skaitam, jo nav pilnīgi nekādu šaubu par to, ka ikviens no mums ar to ir saistīts. Vēl jo vairāk tad, kad runa iet par uzņēmumu īpašniekiem un tiem, kas vēl plāno savu uzņēmumu. Un tieši to pašu mēs varētu teikt arī par personām, kas strādā atsevišķu pilsētu pārvaldēs. Lūk, tieši tik plašā mēroga šiem jautājumiem ir liela nozīme. Proti visam tam, kas ir saistīts ar ārējā tēla un atsevišķu zīmolu veidošanu un attīstīšanu. Un šeit uzmanību ir jāpievērš ļoti daudziem un dažādiem faktoriem, kas to visu var ietekmēt.

FacebookTwitterGoogle+Share
Read More

Uzņēmuma stila veidošana

Posted by on Feb 14, 2015 in Tēls | 0 comments

Kad mēs dodamies uz veikalu, lai iegādātos kādu produktu, vai izmantojam dažādus pakalpojumus, nereti, ļoti lielu uzmanību mēs pievēršam uzņēmuma, kas mums to visu sniedz. Vēl jo vairāk tad, ja mēs paši darbojamies kādā biznesa nozarē un vēlamies veidot sadarbību. Nav šaubu par to, ka mūs interesē tas, kā šīs uzņēmuma izskatās. Protams, vislielākā nozīme ir tieši produktu vai pakalpojumu kvalitātei. Tomēr tajā pašā laikā, patiesi lielu nozīmi ir jāpiešķir arī tam, ko varētu saukt par ārējo tēlu. Tas sevī ietver visu to, kā uzņēmums sevi pozicionē un pasniedz sabiedrībai. Tās ir lietas, kas lielā mēra rada pirmo iespaidu, tāpat kā mūsu pirmo iespaidu par kādu cilvēku ietekmē šī cilvēka ārējais izskats.

Es esmu pilnībā pārliecināta, ka mēs visi saprotam to, kāda var būt nozīme uzņēmuma logotipam. Tā ir lieta, kuru mēs ievērojam un kuras dēļ varam attiecīgo uzņēmumu atcerēties. Līdz ar to ir svarīgi domāt par tāda logo izveidošanu, kas uz cilvēkiem spēj atstāt lielu iespaidu un radīt pozitīvu attieksmi no cilvēku puses pret šo uzņēmumu. Tā ir viena no lietām, par ko mēs paši daudz nedomājam, tomēr nākotnē tieši šī attieksme un pirmais iespaids var lielā mērā ietekmēt mūsu lēmumu pieņemšanu. Proti to, vai mēs izvēlēsimies iegādāties attiecīgā uzņēmuma preces un vai vēlēsimies izmantot tā sniegtos pakalpojumus.

Read More

Tēla un zīmola nozīme

Posted by on Feb 12, 2015 in Tēls, Zīmols | 0 comments

Kad runa iet par zīmolu veidošanu un attīstību vai ko tādu, kā kopējā tēla veidošanu, cilvēki dažkārt ir nelielā neizpratnē par to, kāpēc tieši šiem jautājumiem tiek pievērsta tik liela uzmanību. Lai to varētu saprast, pirmkārt jau vajadzētu padomāt par to, kas tad īsti ir ārējais tēls. Nu, šeit uzsvaru vajadzētu likt uz to, ka runa neiet tikai un vienīgi par cilvēka ārējo tēlu. Un arī ne par to, ko varētu saukt par kādu uzņēmuma ārējo tēlu. Lai gan šīs ir lietas, kam ir patiešām liela nozīme un nav šaubu, ka arī par šādiem specifiskiem jautājumiem es vēl kādreiz runāšanu.

Principā, mani vienmēr ir interesēsi ļoti dažādu lietu ārējais tēls un tas, kā tas tiek pasniegts cilvēkiem. Tātad, šeit runa iet arī par salīdzinoši konkrētākām lietām, piemēram, kaut ko tādu kā prezentācijas materiālu sagatavošanu, ar kuru palīdzību varētu notikt kādā uzņēmuma vai atsevišķa produkta prezentēšanas sabiedrībai. Tajā pašā laikā, runājot par tēlu, mēs varam runāt arī par kaut ko tādu, kā veselu pilsētu ārējā tēla veidošanu. Jo nav šaubu, ka tā ir viena no lietām, kas tiešā veidā var ietekmēt mūsu ikdienu un sajūtas. To daudz labāk varam saprast jau tad, ka padomājam par to, kā pilsētas kopumā ir attīstījušās mūsdienās.

Read More

Logi un durvis tava biroja telpās

Posted by on Nov 15, 2015 in Dažādi | 0 comments

Logi un durvis tava biroja telpās

Ja mēs vēlamies, lai cilvēki mūs uztvertu tik tiešām nopietni, mums ir jāizskatās labi. Un te nu runa neiet tikai un vienīgi par mūsu paveiktajiem darbiem. Protams, jau iepriekš esmu runājis par to, ka tieši mūsu darbs ir tas, kas vislabāk pierāda to, uz ko tad īsti esam spējīgi.

Tomēr ir jāņem vērā to, ka uz ikvienu cilvēku, zināmu iespaidu atstāj arī tas, kā mēs izskatāmies ārēji. It īpaši jau mūsdienās, kad kopumā tieši šādiem jautājumiem tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība. Līdz ar to mums ir jāņem vērā arī šo faktoru ietekme un tas, kā to visu mēs varam savienot ar jautājumiem, par kuriem esam runājuši iepriekš.

Jāsaka, ka mēs tam varam arī nepievērst pārlieku rūpīgu uzmanību un paļauties uz to, ka vēra tiks ņemts tikai mūsu darbs. Tomēr ja mums izdosies to visu apvienot ar augstas kvalitātes darbu, nav nekādu šaubu par to, ka mēs būsim nokļuvuši soli priekšā saviem konkurentiem.

Un viens no svarīgākajiem jautājumiem šeit ir biroja telpu iekārtošana augstā kvalitātē. Pašu galveno uzmanību vēršot uz to, ka tiek nodrošināti patiešām patīkami darba apstākļi un nepieciešamā drošība. Līdz ar to ir vērts runāt par par tik vienkāršām pamata lietām kā logi un durvis.

Par to, kas ir augstas kvalitātes risinājumi šajā jomā jūs labāk varēsiet uzzināt interneta vietnē http://winlat.lv. Šeit atklāti tiek runāts par to, kas tad īsti ir tie risinājumi, kurus mums vajadzētu izvēlēties, ja vēlamies iegūt nepieciešamo kvalitāti. Un tam ir tik tiešām liela nozīme.

Read More

Tēls un reāla izaugsme: lieliska kombinācija

Posted by on Oct 20, 2015 in Tēls | 0 comments

Tēls un reāla izaugsme: lieliska kombinācija

Saprotams, ka arī šodien es vēlos runāt par to, ko mēs varam paveikt sava uzņēmuma labā, lai uzlabotu tā ārējo tēlu. Un uzreiz varu teikt, ka arī šodien es neminēšu kaut kādus konkrētus soļus, kuru veikšanas varētu uzlabot vēlamo rezultātu. Tā vietā es vēlos minēt kādu lielisku piemēru un runāt par to, kā tas kopumā ietekmē uzņēmuma attīstību.

Redziet, to visu es jums stāstu tāpēc, ka reālajā dzīvē nepastāv tādi noteikti likumi, kuru ievērošana, jebkuram uzņēmuma varētu dot tos rezultātus uz kuriem mēs tiecamies. Ikviens uzņēmums, tā klienti un potenciālie klienti ir pilnīgi unikāli.

Līdz ar to daudz svarīgāk ir izprast tādu kā kopējo situāciju. Tā vietā lai vienmēr domātu par kaut kādu stingri noteiktu likumu ņemšanu vērā. Mums pašiem ir jāmācās no citiem un jādomā līdzi tam, kā līdzīgu pieeju varētu izmantot savā labā. Nu jā, un šajā gadījumā es tik tiešām runāju par attīstību. Par tādu lēmumu pieņemšanu, kas lielā mēra ietekmē ne tikai attiecīgo uzņēmumu, bet visu nozari, kurās tas darbojas.

Uzreiz jau varu teikt, ka tas tik tiešām kļūst par lielu soli uz priekšu. It īpaši jau tādēļ, ka skaidri redzams kļūst tas, cik lielus darbus mēs esam spējīgi paveikt. Un šajā sakarā es varu minēt mediju holdingu “Baltijas Mediju Alianse”, par kuru esmu runājis jau iepriekš.

Lūk, te nu mēs varam pieminēt kādu vienošanos, par ko vairāk uzzināsiet vietnē http://www.akka-laa.lv/lat/sazinai_un_izzinai/preses_relizes/arhivs/?doc=535. Šeit tiek runāts par to, ka šī holdinga pārstāvētais televīzijas kanāls ir parakstījis mierizlīgumu ar AKKA/LAA, kas ļauj ievērojami uzlabot televīzijas raidījumu kvalitāti.

Read More

Kalendārs tēla uzlabošanai

Posted by on Aug 24, 2015 in Dažādi | 0 comments

Kalendārs tēla uzlabošanai

Skaidrs ir tas, ka jebkura uzņēmuma tēls vislielākajā mērā izpaužas tā attieksmē pret veicamo darbu. Tas ir teikts jau vairākas reizes un savu nostāju šajā jautājumā es nemainīšu. Un tomēr, ir ļoti svarīgi saprast to, ka ir vēl liels skaits dažādu faktoru, kas kaut kādā veidā ietekmē to, kā cilvēki uz jebkuru uzņēmumu skatās no malas.

Saprotams, ka ievērot pilnībā visus faktorus nebūs iespējams, jo principā, tie visi ir mainīgi un nav iespējams paredzēt to, ko vēl cilvēki varētu ņemt vērā. Bet no pieredzes varu pateikt arī to, ka ir atsevišķas lietas, kuras mēs varam kontrolēt un izmantot savā labā. Un nav nu pilnīgi nekādu šaubu par to, ka tieši to mums arī vajadzētu darīt, lai sasniegtu labākus rezultātus.

To es saku pavisam droši tāpēc, ka man pašai ir nācies saskarties ar dažādiem jautājumiem. Un šajā gadījumā es vēlētos uzsvērt to, ka mēs savā labā varam izmantot dažādu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu. Un te nu no pieredzes varu pateikt to, ka tieši profesionālas palīdzības izmantošana ir tā, kas mums ļauj sasniegt daudz vairāk. Galvenais, ka mēs izvēlamies kvalitāti, kas pozitīvā veidā ļauj ietekmēt darbu un ārējo tēlu.

Vairākus piemērus ir iespējams minēt arī tad, ja runājam tikai un vienīgi par tēla veidošanu. Saprotams, ka uzmanību ir jāpievērš arī tām lietām, ko daudzi uzskatītu par pilnīgiem sīkumiem. Kalendāra izveide ar uzņēmumam raksturīgu noformēju ir viena no tām iespējām, ko es vienmēr iesaku cilvēkiem izmēģināt.

Read More

Lasītākais izdevums – izcils tēls

Posted by on Aug 16, 2015 in Dažādi | 0 comments

Lasītākais izdevums – izcils tēls

Arī šoreiz, kā jau ierasts, vēlos minēt kādu konkrētu piemēru tam, kā mums vajadzētu veikt darbu, lai laba reputācija izveidojas pati no sevis. Proti, kas ir tās lietas, kas tā pa īstam veido uzņēmuma tēlu. Galu galā, tieši šie jautājumi vislielākajā mērā ietekmē uzņēmuma izaugsmes iespējas. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi, ka mēs par to visu regulāri domājam un pievēršam uzmanību tam, kam ir vislielākā nozīme.

Šajā gadījumā es vēlos teikt to, ka mums vienkārši vajadzētu tiekties uz kādu konkrētu mērķi. Un sakarā ar šodienas piemēru es teikšu, ka mums ir jākļūst par vislabākajiem. Jo tieši tas kļūs par pierādījumu tam, ka mēs esam tie, ar kuriem ir nepieciešams runāt.

To principā varētu attiecināt pilnīgi uz jebkuru nozari un darbu. Un tieši tāpēc arī tam ir tik liela nozīme, jo šāds vienkāršs uzstādījums mums var ļaut sasniegt daudz vairāk. Nav jau arī pilnīgi nekādu šaubu par to, ka mums visiem to vajadzētu kaut kādā veidā censties izmantot savā labā.

Lai vai kā, šajā gadījumā es vēlos minēt no nozares, kur kaut ko tādu paveikt tik tiešām nav viegli. Padomājiet tikai, veikt tādu darbu, lai jūsu veidotais laikraksts tiktu izcelts kā lasītākais preses izdevums (resurss krievu valodā) valstī. Saprotams, ka šajā nozarē valda patiešām liela konkurence un izcelties nemaz nav tik viegli.

Read More

Tavs tēls interneta vidē

Posted by on Aug 11, 2015 in Dažādi | 0 comments

Tavs tēls interneta vidē

Reklāma ir viena no iespējām, kas ikvienam uzņēmumam ļauj sevi parādīt plašākai pasaulei. Līdz ar to ir iespējams piesaistīt jaunu klientu uzmanību. Un nav nu pilnīgi nekādu šaubu par to, ka tam ir patiešām liela nozīme ikviena uzņēmuma attīstībā.

Tāpēc jau arī uzņēmumi, kuri to var atļauties, izmanto reklāmas sniegtās iespējas. Jo tas, pavisam vienkārši, ir ļoti labs ieguldījums nākotnē. Tomēr, lai no tā visa iegūtu arī kaut kādu labumu, mums ir jābūt ļoti radošiem. Proti, ir nepieciešams domāt par to, kā vēl neredzētā veidā varētu piesaistīt potenciālo klientu uzmanību. Un skaidrs ir tas, ka šeit jau arī vienlaikus runa iet par uzņēmuma tēla veidošanos.

Tad nu mums ir jāsāk domāt par to, kā sevi varētu parādīt plašākai sabiedrībai tādā salīdzinoši neierastā veidā. Es teiktu, ka mums jau atkal ir jāskatās interneta lietošanas virzienā. Tomēr ne vairs pievēršot uzmanību vienkāršai mājas lapu izstrādei. Mums vajadzēt padomāt par to, kā uzņēmuma mājas lapu padarīt redzamāku interneta vidē.

Un lai to varētu panākt, mums ir jāveic dažādas darbības, kas kopumā ir pazīstamas kā meklētājprogrammas optimizācija. Uzreiz gan jāsaka to, ka šīs lietas nav viegli paveicamas un ir dažādi faktori, kurus mums ir jāņem vēra, ja vēlamies sasniegt labākos rezultātus. Un tāpēc mums vajadzētu būt pateicīgiem par to, ka ir tādi pakalpojumu sniedzēji, kas mūs var nodrošināt ar lieliskiem SEO pakalpojumiem.

Read More

Arī zīmolu ietekmē darbs

Posted by on Aug 10, 2015 in Tēls | 0 comments

Arī zīmolu ietekmē darbs

Es jau esmu runājis par vairākiem piemēriem tam, kā notiek uzņēmuma tēla veidošana ārpus specifisku darbību veikšanas, kas ir saistītas ar zīmola un ārējā tēla izstrādi. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs šo jautājumos izprotam, jo tie lielā mērā ļauj ietekmēt jebkura uzņēmuma attīstību. Turklāt skaidrs kā diena ir tas, ka mēs nevaram vienmēr domāt tikai par tām specifiskajām lietām, kas ir saistītas ar tiešu tēla veidošanu.

Daudz vairāk laika vajadzētu veltīt tieši pašam darbam, kas ikvienam uzņēmumam ļauj iet uz priekšu. Galu galā, nebūs pilnīgi nekādas jēgas no pārdomātas tēla veidošanas, ja attiecīgais uzņēmums nespēs veikt savas pamata funkcijas.

Tāpēc jau arī esmu vienmēr teicis to, ka tieši uzņēmuma vārdiem ir jākalpo par pierādījumu tam, uz ko šis uzņēmums ir spējīgs. Un tieši šiem darbiem arī ir jāveido uzņēmuma tēlu. Tāpēc arī šodien vēlos minēt kādu piemēru, kas apliecina to, kā sava darba kvalitāti spēj pierādīt škietami vienkāršs uzņēmums.

Šajā gadījumā tā ir ražošanas uzņēmuma spēja sniegt saviem klientiem noderīgu informāciju par ikvienu no jautājumiem, kas ir saistīts ar attiecīgā risinājums izmantošanu. Nav nekādu šaubu, ka runājot par tādām lietam kā dūmvadi un dūmvadu uzstādīšana, šāda informācijas var būt patiešām noderīga. Un tieši tāpēc arī SIA RGJ spēja piesaistīt manu uzmanību. Turklāt tuvāk apskatot to, ko šis uzņēmums mums piedāvā, man uzreiz kļuva skaidrs, ka tieši uzņēmuma darbība ir tā, kas klientu acīs veido šo lielisko tēlu.

Read More

Kvalitātē interneta vidē ar izcilu hostingu

Posted by on Aug 8, 2015 in Dažādi | 0 comments

Kvalitātē interneta vidē ar izcilu hostingu

Jau iepriekš esmu minējis to, ka mūsdienu pasaulē uzņēmuma tēla veidošanas nozīme ir ievērojami pieaugusi. Un nav pilnīgi nekādu šaubu par to, ka tas ir saistīts ar lielo konkurenci, kas valsts uzņēmējdarbības vidē. Līdz ar to ir svarīgi domāt par to, kā sevi parādīt no labākas puses, lai piesaistītu arvien jaunu klientu uzmanību. It īpašu lielu uzmanību šo jautājumu sakārtošanai vajadzētu pievērst dažādiem, ar moderno tehnoloģiju vidi saistītajiem uzņēmumiem.

Galu galā, tieši šajā nozarē strādājoši uzņēmumi sāk ieņemt arvien nozīmīgāku vidi mūsu dzīvēs un valsts attīstībā kopumā. Līdz ar to arī mēs sākam arvien lielāku uzmanību pievērst šo pakalpojumu un produkcijas kvalitātei. Kas nozīmē, ka nepārliecinoši uzņēmumi nevarēs panākt jaunu klientu iegūšanu. Nemaz nerunājot par ilgtermiņa sadarbības veidošanu.

Ņemot vērā to, ka arī pats šos pakalpojumus izmantoju, par piemēru esmu izvēlējies hostingu. Saprotams, ka šim pakalpojumu veidam mūsdienās ir ļoti liela nozīme, jo tā izmantošana nodrošina mājaslapu darbību un pieejamību.

Un šeit nu rodas jautājums par to, kā uzņēmums, kas darbojas šajā nozarē, varētu sevi pierādīt un izcelties visu pārējo starpā? Es ņemšu piemēru no kāda konkrēta, šī pakalpojuma sniedzēja un teikšu, ka vajadzētu domāt par izcilas kvalitātes izmantošanu. Hostinga sniedzējs, pavisam vienkārši, var parūpēties par to, ka pakalpojuma sniegšanas pamatā ir pašas modernākās tehnoloģijas.

Read More